Beyanname Gönderimi

beyanname gönderimi

Maliye Bakanlığı, e-beyanname gönderme konusunda bazı zorunluluklar getirmiştir. Bu noktada, bilgi sistemleri üzerinden beyanname gönderme işlemlerini titizlik ile yürütüyoruz. İş ortaklarımıza aşağıdaki beyanname gönderim hizmetlerimizi sunuyoruz:

> Yıllık kurumlar vergisi, gelir vergisi, geçici vergi ve aylık/üç aylık muhtasar
> beyannamelerinin hazırlanması
> Katma değer ve damga vergisi beyannamelerinin hazırlanması
> Bahsi geçen beyannamelerinin kontrol edilmesi ve internet ortamında vergi dairesine gönderilmesi