Bordro Hizmetleri

bordro hizmetleri

İşletmelerin insan kaynakları personelinin odaklı bir şekilde kendi işlerine zaman ayırabilmesi için bordro işlemlerinin yükünü üzerlerinden alıyor, biz üstleniyoruz. Gizlilik esası ile hareket ettiğimiz bordro hizmetleri kapsamında aşağıdaki hizmetleri sunuyoruz:

> Çalışan işe giriş/çıkış işlemlerinin tamamlanması
> Bordroların hesaplanması ve kontrol edilmesi
> Online bordro sliplerinin hazırlanması
> Personel maaş bordrolarının hazırlanması, kontrolü ve kayıtlarla mutabakatının sağlanması
> Bordroya ilişkin maaş ve kesinti ödemelerinin kontrolü
> Bordro konularında ve sosyal güvenlik mevzuatındaki değişikliklerle ilgili danışmanlık verilmesi
> Aylık sigorta bildirgelerinin “e-beyanname” olarak sigorta kurumuna gönderilmesi
> İhbar ve kıdem tazminatları hesaplarının hazırlanması