Genel Muhasebe

Genel algı olarak muhasebenin sadece kayıt tutmak gibi bir faaliyeti olduğu düşünülür. Ancak kayıt tutmak muhasebenin fonksiyonlarından sadece birisidir. Muhasebe içinde analiz, yorumlama ve strateji fonksiyonlarını da barındırır. Muhasebe yönetimine bu bütünleşik bakış açısı ile yaklaşarak, iş ortaklarımıza aşağıdaki hizmetleri sunuyoruz:

> Muhasebe kayıtlarının Tek Düzen Hesap Planına uygun şekilde hazırlanması
> Muhasebe kayıtlarının kontrollerinin yapılması
> Kasa, banka, müşteri ve satıcı hesap mutabakatlarının yapılarak doğruluğunun test edilmesi
> Aylık, üç aylık ve yıllık olmak üzere dönem sonu kapanışlarının yapılması ve Tek Düzen Hesap Planı’na uygun bilanço, gelir tablosu ve mizanın hazırlanması
> Yıllık faaliyet raporlarının hazırlanıp, ilgili kuruma gönderilmesi
> Sabit kıymetlerin Vergi Mevzuatına uygun şekilde kayıtlarının kontrolünün yapılması ve raporlanması
> Yasal defterlerin yıl sonu kapanış kayıtlarının yapılması ve kontrolü
> Muhasebe programının seçimi ve muhasebe altyapısının oluşturulması