Muhasebe Revizyon

muhasebe revizyon

İşletmelerin hedefleri doğrultusunda, verimli ve profesyonelce faaliyetlerini sürdürebilmesi için mali kayıtları kontrol altında tutuyoruz. Muhasebe revizyon hizmetleri kapsamında aşağıdaki hizmetleri sunuyoruz:

> Muhasebe kayıtlarının kontrol edilmesi
> Firmaların muhasebe birimi tarafından hazırlanan aylık hesap mizanı ile “aylık mali tabloların” kontrol edilmesi
> Sabit kıymetler, amortisman, stok ve maliyet hesaplarının Vergi Mevzuatı kapsamında kontrolünün yapılması ve gerekli görülen hallerde revize edilmesi
> Yasal defterlerin yıl sonu kapanış kayıtlarının kontrol edilmesi
> Şirket muhasebe kayıtlarının genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ile Vergi Usul Kanunu’na uygunluğunun sağlanması
> Yasal defterlerin Vergi Usul Kanunu’na ve Türk Ticaret Kanunu’na uygunluğunun sağlanması
> Vergi beyannamelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi veya şirket tarafından hazırlanan beyannamelerin kontrolü